Items where Author is "Salina Nen, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Lok, Alan Oh Kim and Siti Marziah Zakaria, and Salina Nen, (2024) Komponen-komponen strategik dalam program rehabilitasi yang berkesan untuk sindrom covid berpanjangan: satu soroton literatur bersistematik. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 21 (1). pp. 61-73. ISSN 1823-884x

Jamiah Manap, and Nor Jana Saim, and Arena Che Kasim, and Norul Huda Sarnon, and Noordeyana Tambi, and Aizan Sofia Amin, and Salasiah Hanin Hamjah, and Salina Nen, (2023) Faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat remaja generasi Z di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (1). pp. 259-266. ISSN 1823-884x

Tan, Wan Cheng and Salina Nen, and Chong, Sheau Tsuey and Nasrudin Subhi, and Muhammad Ajib Abd Razak, (2023) Hubungan sebagai asas coming out: kajian fenomenologi LGB dalam kalangan masyarakat Cina di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (1). pp. 378-391. ISSN 1823-884x

Nur Hafiza Ahmad, and Salina Nen, (2021) Pengaruh faktor psikologikal terhadap kerentanan pengantunan seksual kanak-kanak dalam talian. Jurnal Wacana Sarjana, 5 (4). pp. 1-18. ISSN 2600-9501

Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, (2021) Meneroka kemahiran kebolehpasaran melalui sukarelawan khidmat bantu di rumah dalam kalangan belia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (6(SI)). pp. 185-194. ISSN 1823-884x

Salina Nen, and Noorfazrina Mohd Hazari, (2021) Proses antun seksual kanak-kanak dalam kes inses. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (6(SI)). pp. 223-237. ISSN 1823-884x

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Mohammad Rahim Kamaluddin, and Ezarina Zakaria, and Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, and Salina Nen, and Jamiah Manap, and Zainah Ahmad Zamani, and Fatimah Yusooff, (2021) Sokongan sosial dan kesihatan mental dan pengaruhnya terhadap kerentanan penglibatan penagih dadah serta pelencongan sosial dalam kalangan remaja. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (5). pp. 244-259. ISSN 1823-884x

Nor Izziani Mohd Zaki, and Salina Nen, (2020) Pedofilia: persepsi dan kebimbangan ibu bapa. Jurnal Wacana Sarjana, 4 (4). pp. 1-13. ISSN 2600-9501

Salina Nen, and Farah Hidayah Hashim, (2020) Cabaran menyesuaikan diri sebagai ibu muda dalam kalangan remaja hamil luar nikah: satu kajian kualitatif. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 39-52. ISSN 2289-8174

Siti Marziah Zakaria, and Salina Nen, and Abdul Rahman Ahmad Badayai, and Nor Hazila Mat Lazim, (2019) Kualiti perkahwinan pada fasa pertama perkahwinan (1-10 tahun) : pengaruh gaya komunikasi dan penyesuaian hidup. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 16 (7). pp. 1-11. ISSN 1823-884x

Mohd Nasir Selamat, and Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Nasrudin Subhi, and Azianura Hani Shaari, and Shahrul Nazmi Sannusi, and Zaizul Ab Rahman, (2018) Keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 14 (4). pp. 115-126. ISSN 2180-2491

Norulhuda Sarnon, and Nor Jana Saim, and Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Suzana Mohd Hoesni, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohammad, and Khadijah Alavi, and Chong, Sheau Tsuey (2018) Meneroka peranan remaja tidak terkawal ke atas isu keluarga: ke arah memahami self discovery remaja keluarga disfungsi. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (4). pp. 28-43. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Nazirah Hassan, (2018) Pengaruh gangguan emosi dalam kalangan orang kena pengawasan. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (4). pp. 159-171. ISSN 2289-8174

Mohd Suhaimi Mohamad, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Norulhuda Sarnon, and Soraya Mohd Taufik, (2018) Perkaitan tekanan psikologikal, tingkah laku hoarding dan kesihatan mental dalam kalangan wanita bekerjaya. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (2). pp. 80-93. ISSN 2289-8174

Salina Nen, and Khairul Azmi Ibrahim, (2018) Persepsi pelajar terhadap perkhidmatan kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 15 (4). pp. 93-103. ISSN 1823-884x

Fauziah Ibrahim, and Azianura Hani Shaari, and Norulhuda Sarnon, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Zaizul Ab Rahman, and Mohd Nasir Selamat, and Shahrul Nazmi Sannusi, (2018) Semangat perpaduan dalam kalangan remaja B40 yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (PPR) sekitar Kuala Lumpur. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (2). pp. 106-115. ISSN 1823-884x

Rozmi Ismail, and Nor Azri Ahmad, and Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, (2017) Pengaruh faktor individu, keluarga dan persekitaran sosial terhadap tingkah laku penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. AKADEMIKA, 87 (1). pp. 7-16. ISSN 0126-5008

Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Mohd Norahim Mohamed Sani, and Nor Jana Saim, (2017) Tahap keyakinan diri bekas penagih dadah dalam pengawasan di Malaysia : ke arah kepulihan menyeluruh (self-esteem among former drug addicts under observation in Malaysia: towards a comprehensive recovery). Jurnal Psikologi Malaysia, 31 (1). pp. 29-39. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Ezarina Zakaria, (2016) Ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan banduan parol: ke arah penyediaan modul kemahiran pengurusan keusahawanan di Jabatan Penjara Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 11 (1). pp. 91-105. ISSN 1823-884X

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Fauziah Ibrahim, and Mohamad Suhaimi Mohd, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, (2016) Rehabilitation through parole system in Malaysia: the role of optimism as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience. Jurnal Psikologi Malaysia, 30 (2). pp. 141-152. ISSN 2289-8174

Khadijah Alavi, and Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Salina Nen, (2015) Peranan kesejahteraan keluarga dan daya tahan dalam pengukuhan keluarga sandwich. AKADEMIKA, 85 (1). pp. 25-32. ISSN 0126-5008

Khadijah Alavi, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, (2013) Tahap pengetahuan agama dalam kandungan banduan parol : ke arah pembentukan akhlak sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 1-10. ISSN 1823-884x

Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Noremy Md. Akhir, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noorhasliza Mohd Nordin, (2012) Hamil luar nikah dalam kalangan remaja. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 ( sp). pp. 131-140. ISSN 1823-884x

Noremy Md. Akhir, and Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Suhaimi .M Mohamad, and Nazirah Hassan, (2012) Hubungan faktor dalaman penderaan fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibubapa. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 1-14. ISSN 1823-884x

Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Suzana Mohd Hoesni, and Zaizul Abdul Rahman, (2012) Kajian kes inses bapa-anak perempuan: memahami pengalaman dari perspektif mangsa. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 46-58. ISSN 1823-884x

Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noremy Md Akhir, and Salina Nen, (2012) Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 84-93. ISSN 1823-884x

Nasrudin Subhi, and Lee, Chui Pei and Salina Nen, and Norshaffika Izzaty Zaiedy Nor, and Khadijah Alavi, and Norulhuda Sarnon, (2011) Penyesuaian diri dan cara gaya tindak pelajar Sabah dan Sarawak di Universiti Kebangsaan Malasia, Bangi. Jurnal Personalia Pelajar (14). pp. 69-79. ISSN 0128-2735

Salina Nen, and Jill Astbury, (2011) Organisational barriers in working with child sexual abuse (Csa) cases: the Malaysian professionals’ experiences. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6 (2). pp. 255-272. ISSN 1823-884x

This list was generated on Thu May 23 21:08:31 2024 MYT.