Items where Author is "Habibah Ahmad , "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Noradila Azhar, and Kadaruddin Aiyub, and Nurul Fadhiah Mohidin, and Mohd Fuad Mat Jali, (2019) Pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 15 (4). pp. 321-335. ISSN 2180-2491

Habibah Ahmad, and Asmilah Hani Mohamad, and Hamzah Jusoh, and Mastura Mahmud, and Hazita Azman, and Norngainy Mohd Tawil, and Shamshubaridah Ramlee, and Ruhaiza Abu Bakar, and Amirah Muhammad Zin, (2017) Aset pelancongan luar bandar daripada lensa komuniti Lembah Beriah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 13 (1). pp. 87-100. ISSN 2180-2491

Mohamad Kazar Razali, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Er, Ah Choy (2017) Place-making dalam agenda pembangunan pelancongan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 13 (1). pp. 38-50. ISSN 2180-2491

Nurul Fadhliah MD, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, (2017) Pola pelancongan famili: analisis penulisan blog famili. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 13 (2). pp. 131-144. ISSN 2180-2491

Ng, Sheue Li and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, (2016) Aset kampus sebagai tarikan edupelancongan UKM Kampus Bangi. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (12). pp. 113-128. ISSN 2180-2491

Noor Alyani Nor Azazi, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, (2016) Ekonomi pengalaman dalam sektor gastronomi dari lensa komuniti setempat. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (11). pp. 137-155. ISSN 2180-2491

Kiki Rizki Makiya, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Er, Ah Choy (2016) Memperaga Cirian Urang Sunda dalam pelayanan homestay. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (12). pp. 129-140. ISSN 2180-2491

Sri Winarni Samsir, and Habibah Ahmad, and Er Ah Choy, and Hamzah Jusoh, and Mohd Fuad Mat Jali, (2016) Meneroka edupelancongan di Melaka Bandaraya Warisan Dunia berasaskan pengalaman pelancong domestik. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (11). pp. 156-167. ISSN 2180-2491

Zurina Ahmad Saidi, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Fatin Umaira Mohamad Azian, (2016) Pencirian pelancong belia dalam pelancongan acara semasa Tahun Melawat Malaysia 2014. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (13). pp. 107-119. ISSN 2180-2491

Siti Kasmera Ariffin, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Mohd Ekhwan Toriman, and Sri Winarni Samsir, and Mushrifah Idris, (2016) Pendekatan strategik dalam pelancongan pendidikan di destinasi ekopelancongan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (12). pp. 25-39. ISSN 2180-2491

Wan Suzita Wan Ibrahim, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Mohd Fuad Mat Jali, and Mushrifah Idris, (2016) Pergerakan pelancong dan kesannya terhadap destinasi pelancongan wilayah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (11). pp. 169-186. ISSN 2180-2491

Nur Amirah Kamarus Zaman, and Habibah Ahmad, and Er, Ah Choy and Nur Atiqah Kamarus Zaman, and Hamzah Jusoh, (2016) Pusat pentadbiran Putrajaya sebagai destinasi pelancongan : satu analisis SWOT produk pelancongan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (13). pp. 74-84. ISSN 2180-2491

Nur Atiqah Kamarus Zaman, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Er, Ah Choy and Nur Amirah Kamarus Zaman, and Rosniza Azni Che Rose, (2016) Respon penduduk terhadap penganjuran acara : analisis pelancongan acara melalui media sosial Perbadanan Putrajaya. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (13). pp. 89-106. ISSN 2180-2491

Wan Suzita Wan Ibrahim, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, (2016) Tanah tinggi sebagai destinasi utama pelancongan wilayah: Potensi dan cabaran. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (14). pp. 97-112. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Hazita Azman, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Bangladesh. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 1-12. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Mastura Mahmud, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from India. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 37-49. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Hazita Azman, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Indonesia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 13-25. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Hazita Azman, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 26-36. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Mastura Mahmud, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Sri Lanka. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 61-73. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Sharifah Mastura Syed Abdullah, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Thailand. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 74-85. ISSN 2180-2491

Amriah Buang, and Suryandari, Ratnawati Yuni and Habibah Ahmad, and Kaseh A. Bakar, and Hamzah Jusoh, and Mastura Mahmud, (2015) Women and liveability – best practices of empowerment from Vietnam. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (5). pp. 50-60. ISSN 2180-2491

Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Mushrifah Idris, and Amriah Buang, and Nur Amirah Kamarus Zaman, and Sri Winarni Samsir, and Ahmad Nazrin Aris Anuar, (2013) Pemerkasaan asset semula jadi untuk kelestarian pelancongan di Negeri Pahang. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 9 (3). pp. 80-94. ISSN 2180-2491

Azlizan Talib, and Hamzah Jusoh, and Yahaya Ibrahim, and Habibah Ahmad, (2012) Penyertaan komuniti dalam bidang keusahawanan luar bandar. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 84-96. ISSN 2180-2491

Hamzah Jusoh, and Habibah Ahmad, and Nooraryanie Nor Azazi, and Suraiya Ishak, and Sivapalan Selvadurai, and Amriah Buang, and Mohd Ekhwan Toriman, and Novel Lyndon, and Er, Ah Choy (2012) Kesan kewujudan Institusi Pengajian Tinggi Awam ke atas pembentukan ideopolis sekunder Bandar Baru Bangi. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 59-75. ISSN 2180-2491

Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Er, Ah Choy and Zaimah Ramli, and Mohd Fuad Mat Jali, and Junaidi Awang Besar, and Sarmila Md Sum, and Habibah Ahmad, and Hasnah Ali, and Richard .M, and Mohd Yusof Hussain, and Hamzah Jusoh, (2012) Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti: satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 24-31. ISSN 2180-2491

Mohd Fuad Mat Jali, and Junaidi Awang Besar, and Amriah Buang, and Mohd Jalaluddin Hashim, and Novel Lyndon, and Hamzah Jusoh, and Habibah Ahmad, and Sivapalan Selvadurai, and Er, Ah Choy and Mohd Yusof Hussain, (2012) Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: kajian kes DUN Kedah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 117-133. ISSN 2180-2491

Wan Suzita Wan Ibrahim, and Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, (2012) Pendekatan pelancongan wilayah di Malaysia: senario dari 2008 -2012. AKADEMIKA, 82 (2). pp. 87-100. ISSN 0126-5008

Habibah Ahmad, and Mushrifah Idris, and Hamzah .J, and Mohd Ekhwan Toriman, and Ari Kurnia, (2012) Mempakej pelancongan Tasik Chini sebagai rizab biosfera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1). pp. 119-132. ISSN 1823-884x

Hamzah Jusoh, and Habibah Ahmad, and Amriah Buang, and Ari Kurnia, (2011) Melaka sebagai pintu masuk pelancongan Sumatera: Perkembangan semasa dan cabaran era global. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 2-13. ISSN 2180-2491

Habibah Ahmad, and Hamzah Jusoh, and Chamhuri Siwar, and Amriah Buang, and Mohamad Shukri Hj Noor, and Shahrudin Mohd Ismail, and Zairin Akma Zolkapli, (2011) Pelancongan budaya di koridor Ekonomi Wilayah Pantai Timur (ECER): isu dan cabaran. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 180-189. ISSN 2180-2491

Hamzah Jusoh , and Habibah Ahmad , and Noor Alyani Nor Azazi , (2011) Ideopolis di wilayah Bandaraya Kuala Lumpur: ke arah memperkasakan daya saing hub pendidikan di peringkat global (Ideopolis in the City-region of Kuala Lumpur: empowering an educational hub for global competitiveness). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (1). pp. 26-41. ISSN 2180-2491

Mahdi Eshraghi, and Mohd Ekhwan Toriman, and Habibah Ahmad, (2010) Sustainable ecotourism in desert areas in Iran: potential and issues. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (1). pp. 38-51. ISSN 1823-884x

Mahdi Eshraghi, and Mohd Ekhwan Toriman, and Habibah Ahmad, (2010) Sustainable ecotourism in desert areas in Iran: potential and issue. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (1). pp. 38-51. ISSN 1823-884x

Azmizam Abdul Rashid, and Hamzah Jusoh, and Habibah Ahmad, (2010) The efficient urban governance in managing and enhancing competitiveness of property markets in Kuala Lumpur city-region. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (1). pp. 116-131. ISSN 1823-884x

Azmizam Abdul Rashid , and Hamzah Jusoh , and Habibah Ahmad, (2010) The efficient urban governance in managing and enhancing competitiveness of property markets in Kuala Lumpur city-region. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (1). pp. 116-131. ISSN 1823-884x

Hamzah Jusoh, and Habibah Ahmad, (2009) Keefisienan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan di Wilayah Bandaraya Kuala Lumpur: perspektif komuniti (The efficiency of local authorities in providing services in the Kuala Lumpur city: a community perspective). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 5 (1). pp. 54-68. ISSN 2180-2491

Habibah Ahmad, (1994) Industri pelancongan di ASEAN: satu cabaran. AKADEMIKA, 44 . pp. 15-44. ISSN 0126-5008

This list was generated on Fri Jul 10 18:01:29 2020 MYT.